Suosikiksi

Kevyt liikenne

Kevyellä liikenteellä tarkoitetaan jalankulkua, pyöräilyä ja mopoilua. Jalankulkijoita ovat jalan, suksilla, rullasuksilla ja -luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvat ja potkukelkan tai -pyörän, lastenvaunujen leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettajat sekä polkupyörän tai mopon taluttajat.

Jalankulku ja pyöräily ovat lyhyiden matkojen peruskulkumuotoja. Ne ovat tärkeä osa liikennettä, mutta samalla ne ovat liikuntaa, jolla yleisesti on myönteisiä terveysvaikutuksia. Jalankulku ja pyöräily säästävät tilaa eivätkä tuota päästöjä. Näiden kulkumuotojen suosiminen ehkäisee liikenteen ruuhkautumista, päästöjen ja meluhaittojen kasvua sekä parantaa eri väestöryhmien liikkumismahdollisuuksia.

Mopolla tarkoitetaan kaksi- tai kolmipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on 45 km/h. Mopoilijan on oltava vähintään 15-vuotias.

Kevyen liikenteen liikennesääntöjä ja muita hyviä ohjeita liikkumiseen voi tutkia esimerkiksi Liikenneturvan sivuilta.

Kirkkonummella kevyen liikenteen tavoiteverkon muodostumisessa tavoitteena on turvallisten koulureittien muodostaminen, eri toimintojen saavutettavuus turvallisesti ja sujuvasti sekä verkon jatkuvuus. Uusien yhteyksien rakentamisen lisäksi nykyisellä kevyen liikenteen verkolla parannetaan risteämiskohtia autoliikenteen kanssa.

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.10.2010. Kehittämissuunnitelmaa täydennetään siten, että
luonnonsuojelu- ja virkistysalueille suunniteltujen luontopolkujen ja ulkoilureittien toteuttaminen lisätään suunnitelmaan. Päätöksen mukaisesti täydennetty kehittämissuunnitelma käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään helmikuussa 2011.

Bookmark and Share
Ota kantaa!