Suosikiksi

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyö on yhteispeliä, jossa kaikkien panos on tärkeätä ja merkittävää. Liikenneturvallisuustyötä joustavasti organisoimalla ja yhteistyötä kehittämällä, liikenneturvallisuustyöstä saadaan tuloksellista. Tavoitteisiin pääsy edellyttää laajaa sitoutumista ja monenlaisia toimenpiteitä. Liikennekasvatusta ja -tiedotusta on tarkoitus kehittää koko Uudenmaan alueelle lisäämällä kuntarajojen ylittävää kokemusten ja tiedonvaihtoa hallintokuntien kesken sekä tehostamalla koko seudun liikenneturvallisuustiedotusta. Liikenneturva auttaa kuntia tarvittaessa turvallisuustyössä.

Liikenneturvallisuustyössä keskeisessä asemassa on kunnan liikenneturvallisuusryhmä, joka koordinoi ja seuraa työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä sekä huolehtii esim. vuosittain tarvittavista resursseista kuntien budjetteihin. Poliisin rooli turvallisuustyössä on hyvin keskeinen. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin. Kuntalaisia palveleva liikennekasvatus- ja tiedotustyö on syytä aloittaa jo neuvolassa ja jatkaa sitä niin päivähoidossa kuin myöhemmin kouluissa. Myös työterveydellä, kansalaisjärjestöillä ja yhdistyksillä on keskeinen rooli turvalliseen liikenteeseen pyrittäessä, joten verkottuminen laajemminkin on tarpeellista. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää suunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja eri tahojen mm. päättäjien sitoutumista niihin.

Hyvä muistaa: Liikenneturvallisuuden paraneminen lähtee meistä ihmisistä. Liikenneonnettomuuksien pääasiallinen syy on lähes aina liikenneympäristön sijaan tienkäyttäjän itse aiheuttama inhimillinen erehdys. Näin ollen meidän tielläliikkujien asennemuutoksella omaan turvalliseen liikkumiseen on ratkaiseva merkitys. Toisten huomioonottaminen liikenteessä on turvallisuuden kannalta tärkeää. Yleensä ihmisiin vaikuttamisen keinot ovat edullisempia kuin uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen.

Bookmark and Share
Ota kantaa!