Suosikiksi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa on ruuhkaa

Rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä henkilöstön vajaamiehitys. Rakennuslupaa hakevien olisi hyvä varautua siihen, että hakemusten käsitteleminen saattaa kestää tavanomaista kauemmin.
Käsittelyaikojen odotetaan palautuvan entiselleen syksyyn mennessä. Pahoittelemme mahdollisista viivästymisistä aiheutuvaa haittaa.

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista kunnan alueella

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Rakentamisen määrä ja kasvuprosentti ovat olleet Kirkkonummen kunnassa erittäin korkealla tasolla. Rakennusvalvonnan resurssit ovat hyvin rajalliset ohjata ja neuvoa rakentajia. Näiltä sivuilta löydät runsaasti käytännön tietoa rakentamiseen liittyen.

Rakennusvalvonnassa valmistellaan rakennusjärjestyksen uudistamista lakisääteisten tehtävien lisäksi:

Kunnanhallituksen päätös 21.03.2016 / Pykälä 80

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.-15.8.2016 (kh:n päätös 13.6.2016 § 192)

Käsittelyajat haja-asutusalueella

  • Kuulemiset kunnan suorittamana kestävät noin 2-3 viikkoa +hakijan vastineen antamiseen kuluva aika.
  • Suunnittelutarveratkaisun / poikkeamisen käsittelyaika on 8 kk.
  • Rakennuslupa-asiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin / korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin.
  • Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 kk.
  • Muutoksenhakuaika on viranhaltijapäätöksissä 14 päivää ja rakennus- ja ympärstölautakunnan päätöksissä 30 päivää päätöksen antamisesta.

Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Yhteystiedot

Ajankohtaisia laki-/sääntömuutoksia lyhyesti

Bookmark and Share
Ota kantaa!