Suosikiksi

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Työ perustuu talous- ja velkaneuvontalakiin.

Talous- ja velkaneuvonnassa

  • annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta
  • selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan asiakkaita järjestelemään velkoja tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu
  • avustetaan ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä
  • avustetaan maksuohjelmaa toteuttavia maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa
  • ohjataan tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua

Palvelu on maksutonta

Kirkkonummen kunta vastaa talous- ja velkaneuvonnasta Hangossa, Inkoossa, Raaseporissa, Siuntiossa ja Kirkkonummella.

Velkaneuvoja Juhani Murto palvelee Kirkkonummen, Inkoon ja Siuntion asiakkaita Kirkkonummen kunnantalossa (Ervastintie 2, 1. krs.) viikon jokaisen arkipäivänä. Velkaneuvoja Alexandra Ek palvelee Raaseporin ja Hangon asiakkaita sekä tarvittaessa ruotsinkielisiä asiakkaita koko toiminta-alueella. Vastaanotto on tiistaisin Gustav Wasan gatu 10 (matala puutalo, sisäänkäynti pihan puolellta), torstaisin Karjaalla (Korkeavuorenkati 5-7 2 ker. (Raaseporin vuokraasunnot), sisäänkäynti Laaksokadun puolellta.) ja muina päivinä tarvittaessa Vanha sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi.

Ajanvaraus ja puhelinajat

Juhani Murto, puh. 040 5397 261
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo. 11-12

Alexandra Ek, puh. 050 4141 030
maanantaisin klo. 10-12 ja keskiviikkoisin klo. 11-12

Esimies: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, puh. 09 296717

Toimita alla mainitut asiakirjat kaksi viikkoa ennen sovittua tapaamista velkaneuvontaan tai tapaamisaika peruuntuu. Osoite Kirkkonummen kunta, Talous- ja velkaneuvonta, PL 20, 02401 Kirkkonummi

  • Kokoa valmiiksi tositteet kaikista omista ja puolisosi tuloista (palkkalaskelma, eläkepäätös, työttömyyskorvaus, sairauspäiväraha, asumistukipäätös, elatusapusopimus yms.)
  • Kokoa tositteet kaikista menoista (vuokra, sähkö, kotivakuutus, lääkkeet, päivähoito, elatusmaksut).
  • Jos sinulla on tai on ollut velkoja ulosotossa, tilaa Länsi-Uudenmaan ulosottovirastosta velallisen ulosottoasia -ote.

Ajankohtaista

Myös pienyrittäjillä tietyin edellytyksin mahdollisuus velkajärjestelyyn

Velkajärjestelylaki muuttuu 1.1.2015 alkaen. Velkojen järjestely tulee muutosten myötä tietyin edellytyksin mahdolliseksi myös yksityisille liikkeen- ja ammatinharjoittajille.

Yritysten velkoihin on tähän asti voinut hakea vain yrityssaneerausta. Jatkossa pienyrittäjät voivat hakea myös yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely. Yrittäjien velkojen järjestelylle tulee kuitenkin hyvin tiukat ehdot. Toiminnan pitää esimerkiksi olla kohtuullisen pienimuotoista sekä niin kannattavaa, että yritystoiminnan kulut tulevat jatkossa hoidetuiksi ja velallinen pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista.

Yhtiömuodossa harjoitettavan elinkeinotoiminnan (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö) velkoja ei voi jatkossakaan järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat maksutta yrittäjiä velkajärjestelyn hakemisessa. Yrittäjän kannattaa kuitenkin ensin soittaa Yritys-Suomi Talousapu -palveluun. Puhelinpalvelussa tehdään maksutta alustava arvio yritystoiminnan kannattavuudesta ja mietitään tarvittaessa vaihtoehtoja velkajärjestelylle.

Talousavun valtakunnallinen puhelinnumero on 02950 24880 (soittoaika ma–pe klo 9–16) ja internetosoite www.yrityssuomi.fi/talousapu.

Hyödyllisiä linkkejä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Sivuilla on kerrottu millaisia mahdollisuuksia velkojen järjestelyyn on, miten tuomioistuimen vahvistama velkajärjestely etenee ja mistä voi saada apua. Sivulla on myös talousneuvonnan linkkejä.

Takuu-Säätiö
Valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa taloudellisessa kriisissä olevia talouksia velka- ja maksuvaikeuksien ratkaisemisessa tarjoamalla puhelinneuvontaa ja myöntämällä takauksia järjestelylainoihin. Velkalinjan maksuton neuvontanumero on 0800 9 8009, soittoaika arkisin 10.00-14.00

Oikeuslaitos
Tietoa ulosotosta
Tietoa yleisestä oikeusavusta

Asiakastieto
Yleistä tietoa henkilöluottotiedoista

Kela
Kansaneläkelaitos

Talousneuvonnan linkkejä

Bookmark and Share
Ota kantaa!