Suosikiksi

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja asuntoja, joiden asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, mikä on 15 % asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta. Sen lisäksi asumisesta maksetaan vuokraan verrattavaa käyttövastiketta.

Asumisoikeusasunto pysyy asukkaalla niin kauan kun hän haluaa. Asunnosta luovuttaessa luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu korotettuna rakennuskustannusindeksillä.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät omista paikkakunnalla asumistarpeen tyydyttävää omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä.

Kirkkonummen kunnassa on asumisoikeusasuntoja n. 750 ja niitä rakennetaan jatkuvasti lisää.

Asumisoikeuden markkina-alueeseen kuuluvat: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Pornainen, Vihti ja Kerava (KUUMA-kunnat).

Yhteystiedot

Asumisoikeuden viranomaistehtävät on keskitetty Helsinkiin, kiinteistöviraston asunto-osastolle.
Asunto-osaston puhelinpalvelu asumisoikeusasunnon hakijoille numerossa 09 310 13032.

Yhteystiedot:
Kiinteistövirasto, asunto-osasto
Hämeentie 3, 4.krs,
PL 2201
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja asumisoikeusasioista osoitteessa www.hel.fi /asuminen & ympäristö/asumisoikeus.

Järjestysnumeron hakeminen

Vuoden 2015 alusta lähtien Helsingin seudulla on yksi, yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Uusilla numeroilla voi hakea asumisoikeutta mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta.
Kirkkonummen kunnalta ennen vuotta 2015 haetuilla järjestysnumeroilla on etusija siinä kunnassa, josta se on haettu.

Järjestysnumeroa voi hakea kolmella eri tavalla:

• Sähköisen asiointipalvelun kautta. https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi. Palvelussa voi hakea uutta järjestysnumeroa tai tarkastella jo olemassa olevaa. Asiointiin tarvitaan pankkitunnukset.

• Verkkolomakkeella järjestysnumerohausta, osoitteella www.hel.fi/ asuminen & ympäristö/asumisoikeus
Tällöin ei tarvita pankkitunnuksia.

• Täyttämällä tulostettavan järjestysnumerohakemuksen ja toimittamalla sen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Tarjous asunnosta

Rakennuttaja jakaa kohteen asunnot ilmoittautuneiden kesken järjestysnumeroiden perusteella.

Tarjotun asunnon hyväksyminen:
Mikäli haluat ottaa vastaan tarjotun asunnon, toimitetaan rakennuttajalle uusin verotodistus/verotustodistukset, jotka rakennuttaja toimittaa Helsingin kaupungille asukkaan hyväksymistä varten. Kun hyväksyminen on saatu, voidaan asumisoikeussopimus allekirjoittaa.

Hakija voi kieltäytyä tarjotusta asunnosta kolme kertaa, sen jälkeen hakijan järjestysnumero poistuu ja hänen on haettava uusi järjestysnumero.

Asunnon maksaminen:
Asumisoikeuden ostaja maksaa n. 15% asunnon kokonaishinnasta ja kuukausittain käyttövastiketta. Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea.

Asuminen asumisoikeusasunnossa

Omistava yhteisö ei voi myydä asumisoikeusasuntoa eikä asukas lunastaa sitä omistukseensa. Asumisturva on samanlainen kuin asunto-osakeyhtiön osakkaalla. Asukkaalla on yleensä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Asunnosta luopuminen

Asunnon voi vuokrata tilapäisen poissaolon vuoksi. Asumisoikeusyhtiö on velvollinen lunastamaan asumisoikeuden ja asumisoikeuden omistaja saa asunnosta luopuessaan asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä korotettuna.

Bookmark and Share
Ota kantaa!