Suosikiksi

Aikuissosiaalityö

Näin haet toimeentulotukea

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.
Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden kunnan toimijoiden kanssa.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistäminen. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin. Jos haluat keskustella varaa aika.

Työntekijöiden puhelinajat

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat palvelevat henkilökohtaisilla puhelinajoillaan joka arkipäivä klo 12 – 13.
Etuuskäsittelijöiden puhelinaika on ma, ti ja to klo 9-10.

Uudet asiakkaat:

Ensimmäinen yhteydenotto aina sosiaaliohjaajille. Yhteystiedot alla olevan ryhmittelyn mukaisesti.

Tiedoksi: Perus toimeentulotukea haetaan kelasta 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotuen etuuskäsittelyyn saa jatkossa yhteyden kunnan puhelinvaihteen kautta 09-29671 tai suoraan 040-1269 564 ma, ti ja to klo 9.00-10.00.

Tiimien työntekijät: puhelinaika arkisin 12-13

Nuorten tiimi (alle 18-29 v.)

  • sosiaaliohjaaja (uudet asiakkaat, palveluohjaus) 040-1269 565
  • sosiaalityöntekijä 040-1269 561

Keski-ikäisten tiimi ( 30-59 v.)

  • sosiaaliohjaaja (uudet asiakkaat, Palveluohjaus ) 040-1269 570
  • sosiaalityöntekijä (sukunimet A - Lj) 040-1269 560
  • sosiaalityöntekijä (sukunimet Lf - Ö) 040-1269 569

Ikä-ihmisten tiimi (yli 60 v.)

  • sosiaalityöntekijä (sukunimet A-Ö) 040-1269 676

Maahanmuuttajien tiimi

Kotouttamislain piiriin kuuluvat, alla 3 v. Suomessa asuneet maahanmuuttajat asioivat maahanmuuttajasosiaalityöntekijän luona ilman ikäjakoa. Yli 3 vuotta maassa oleskelleet asioivat ikänsä mukaisessa tiimissä (nuoret, keski-ikäiset, ikäihmiset).

  • sosiaalityöntekijä 040-1269 571
  • sosiaaliohjaaja 040-1269 803

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä , puh. 040- 1269 134

Yhteystiedot:
Vanha sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi
puhelin: (09) 29671

Linkki sosiaaliasiamiehen yhteystietoihin

Tästä linkistä voit tulostaa pdf-muodossa:
Toimeentulotukihakemus
Ohjeet toimeentulotuen hakemiseksi
Toimeentulotuen jatkohakemus

Takaisinperintä

Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Takaisinperintä tulee kysymykseen silloin, kun toimeentulotukea myönnetään eläkepäätöksen tai muun sosiaalietuuden viivästyessä tai jos hakijalla on tuloja/varoja, jotka eivät tukea annettaessa ole hänen käytettävissään. Perinnästä ilmoitetaan aina tukea myönnettäessä. Mikäli tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin tietoihin tai asiakas on jättänyt ilmoittamatta olosuhteiden muutoksista, voidaan takaisinperinnästä päättää jälkikäteen.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen/normilaskelmaan tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvajaoston käsiteltäväksi, jos hän 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Muutoksenhakuohjeet löytyvät toimeentulotukipäätöksestä. Perusturvajaoston päätöksestä voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.

Bookmark and Share
Ota kantaa!