Suosikiksi

Päihdepalvelut

Päihdepalveluihin kuuluvat kunnallinen A-klinikka ja päivätoimintakeskus Luotsi. Päihdeongelmaisen kuntalaisen selviytymistä tuetaan yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Asiakkaaksi hakeudutaan A – klinikan päivystyksen kautta.

Ajankohtaista

5.9.2016 aloittaa täysin uutena toimintona päihdepalveluissa päivätoimintakeskus Luotsi.Luotsi on kuntouttavalla otteella päihdepalveluiden näkökulmasta elämän solmukohtiin ratkaisumalleja tarjoava avopalveluyksikkö. Asiakkaat ohjautuvat Luotsin toimintaan A-klinikan kautta. Luotsi toimii Nissnikun kuntoutuskeskukselta vapautuneissa tiloissa Masalassa.

A-klinikan toiminta:

Päivystysvastaanotto: Maanantai, keskiviikko ja perjantai klo: 09:00-15:00, tiistaisin ja torstaisin klo: 14:00 - 17:30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo: 09:00 -11:00.
Päivystäjän tavoittaa numerosta 050 4140 979 päivystysaikana. S-posti http://www.kirkkonummi.fi/textimage/email/a8bfcdd7e9f1000d10fc343f555b687985999eabb486cbdb

Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki, joilla on huoli tai ongelma omasta tai läheisen päihteiden käytöstä, peliongelmasta tai lääkeriippuvuudesta.

A-klinikan palvelut ovat ilmaisia kirkkonummelaisille kävijöille.

Siuntion kanssa on ostopalvelusopimus, joten siuntiolaiset voivat tulla päivystykseen ilman erillistä maksusitoumusta. Muista kunnista tulevilla tarvitaan maksusitoumus ennen hoidon aloittamista.

Kunnan ulkopuolisista hoidoista sovitaan aina erikseen Kirkkonummen A-klinikalla.

Palvelua saa myös ruotsiksi.

Kirkkonummen A-klinikan keskusteluryhmät 2017.

Ryhmät kokoontuvat A-klinikalla, osoitteessa Asematie 7, 02400 Kirkkonummi.
Tiedustelut numerosta 050-4140979.

Maanantaisin - Avoin Tunneryhmä klo: 15:00 – 16:30
Ryhmän tavoitteena on omien tunteiden tunnistaminen ja niihin tutustuminen, tunteiden käsittely ja niiden merkityksen ymmärtäminen suhteessa omiin toimintamalleihin ja päihteettömään elämään.

Tiistaina 17.1.2017 alkaen – Omaisten keskusteluryhmä joka toinen tiistai klo: 17:00 – 18:00
Ryhmä on tarkoitettu päihderiippuvaisen omaisille ja läheisille. Tavoitteena on tukea läheisten jaksamista ja hyvinvointia sekä antaa tietoa päihderiippuvuudesta.

14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4, 25.4

Lauantaisin 21.1.2017 alkaen – Toipumisen tukiryhmä
klo: 13:00 – 14:30
Koulutuksellisella otteella asioita tarkasteleva ryhmä, jonka tavoitteena on tarjota työkaluja päihteettömään elämään. Tietoinen läsnäolo auttaa toipumista tukevien valintojen tekemistä.

Sunnuntaisin 15.1.2017 alkaen - Naistenryhmä klo: 13:00 – 14:30
Ryhmässä keskustellaan naiseuteen liittyvistä aiheista. Oman tunnemaailman ja reagointitapojen tunteminen on tärkeä voimavara toipumisessa päihderiippuvuudesta.

Toimintaohje nuorten (13–18 vuotiaiden) ohjaamisesta päihde- ja mielenterveyspalveluiden tuen ja hoidon piiriin

Vuoden 2016 alusta astuu voimaan päivitetty toimintaohje kirkkonummelaisen nuoren (13–18 vuotiaan) ohjaamisesta päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tavoitteena on tukea ja hoitaa Kirkkonummelaisia nuoria kotikunnassaan ja tuottaa palvelut mahdollisimman lähellä. Lisäksi tavoitteena on kontrolloidumpi palveluun ohjaus, jossa alkuarviointi tehdään yhdessä Nuorten hyvinvointiaseman ja A-klinikan työntekijän sekä asiakkaan kanssa. Nuorten hyvinvointiaseman ja A-klinikan työntekijä tekevät jatkossa hoidontarpeen arvion, jonka seurauksena asiakkuus joko jatkuu Nuorten hyvinvointiasemalla, A-klinikalla tai sovitusti yhteistapaamisin tai mahdollisesti maksusitoumuksella esim. Espoon nuorisoasemalla. Espoon nuorisoasemalle ja mahdollisiin muihin ostopalveluina ostettaviin palveluihin tulee aina saada maksusitoumus A-klinikalta ennen kuin asiakas voi siirtyä kyseiseen palveluun. Ostopalveluiden osalta seurantaa tullaan tehostamaan.

Tammikuun alusta Kirkkonummelaiset nuoret, joilla on ihmissuhteisiin, elämänhallintaan, mielialaan tai päihteiden käyttöön liittyviä vaikeuksia tai ongelmia, mihin tarvitaan apua, voivat ottaa yhteyttä tai heidät tulee ohjata ottamaan yhteyttä joko Nuorten hyvinvointiasemalle tai A-klinikalle osoitteeseen Asematie 7, 02400 Kirkkonummi.

Nuori, nuoren vanhemmat tai hänestä huolissaan oleva taho voivat ottaa yhteyttä Nuorten hyvinvointiasemalle tai A-klinikalle. Neuvontapuhelimen numero Nuorten hyvinvointiasemalle on: 040 7728124. Neuvontapuhelimen soittoajat ovat: maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo: 10:00 – 11:00 ja keskiviikkoisin klo: 13:00 – 14:00.

A-klinikan päivystysnumeron numero on: 050 4140979. A-klinikalle päivystysnumeron soittoajat ovat: maanantai, keskiviikko, ja perjantai klo: 09:00 – 15:00, tiistaisin ja torstaisin klo: 14:00 – 17:30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo: 09:00 – 11:00.

Muina aikoina voi jättää teksti- tai puheviestin. Puhelimeen jätettyihin yhteydenottopyyntöihin vastataan arkisin noin vuorokauden kuluessa.

A – Kilta

Kirkkonummella toimii A-kilta, joka on A – klinikan asiakkaiden perustama järjestö.
Pappilanmäki 1 A
Puh. 050 4359 884

AA – ryhmät Kirkkonummella

Seurakunnantie 2, Kirkkonummen keskusta
Kisapolku 2, Veikkola
www.aa.fi

Linkkejä

http://paihdeneuvonta.fi/

www.paihdelinkki.fi
www.apua.info
www.lasinenlapsuus.fi
www.peluuri.fi

.

Bookmark and Share
Ota kantaa!