Suosikiksi

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut huolehtii:

  • kaavalaskennasta
  • maaperän pohjatutkimuspisterekisteristä
  • viranomais- ja maastomittauksista
  • kunnan eri kartta-aineistojen laadinnasta, ylläpidosta ja myynnistä
  • osoiteasioista
  • rekisteritietojen ylläpidosta ja luovutuksesta
  • lupa-asiakirjojen virallisten karttaotteiden annosta
  • kopiolaitoksen toiminnasta.
Bookmark and Share
Ota kantaa!