Suosikiksi

Apua työllistymiseen

Oletko etsimässä työtä? Onko koulutuksesi ehtinyt vanhentua? Kaipaatko tukea ja ohjausta, jotta polku työelämään löytyy?

  1. Työttömän palveluoppaasta saat nopealla silmäyksellä yleiskuvan keskeisistä tiedoista ja palveluista, joita työttömälle on Suomessa tarjolla. Opas kokoaa yhteen keskeiset valtion, kuntien ja järjestöjen tuottamat tiedot ja palvelut työttömälle. Oppaassa lähestytään työttömyyttä neljästä eri näkökulmasta.
  2. Etsi avoimia työpaikkoja TE-palveluista ja muista nettipalveluista
  3. Tutustu ammattiliittosi palveluihin työttömille
  4. Tutustu kunnan järjestämiin työllisyyspalveluihin näillä sivuilla
  5. Jos olet alle 30-vuotias, tutustu myös Nuorten työpajoihin ja Etsivään nuorisotyöhön]. Ohjaamo neuvoo kaikkia 17–29 -vuotiaita ja heidän läheisiään, myös netissä
  6. Jos olet maahanmuuttaja, tutustu myös sivuun Työllisyyspalvelut maahanmuuttajille ja muihin kunnan maahanmuuttajapalveluihin .

Mietitkö yrittäjäksi ryhtymistä? Mitä Kirkkonummi tarjoaa yrittäjille?

  1. YritysEspoo tarjoaa yrittäjyyden neuvontapalveluita, vastaanotto myös Kirkkonummella. Yrittäjyyttä harkitsevia autetaan yritysidean kehittämisessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja yritystoiminnan perustamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Maaseutuyrittäjiä tukee myös ProAgria.
  2. Kirkkonummen kunta palvelee yrityksiä moni tavoin.

Työllisyyspalveluiden tuottajat Kirkkonummella

Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Toimari on kunnan asiantuntijayksikkö kirkkonummelaisia työttömiä varten. Toimari tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kunnan toimialojen, TE-toimistojen, monialaisen yhteispalveluverkoston (TYP), oppilaitosten, hanketoimijoiden ja lähialueen yritysten kanssa.

Pitkään työtä vaille olleille Toimari tarjoaa yksilöllistä palveluohjausta ja tukea etenemiseen kohti työllistymistä tai koulutusta. Palvelut on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa oleville, jotka tarvitsevat tukea työllistymisedellytysten vahvistamisessa ja työllistymisessä. Toimarin työkaluja ovat ohjaus, valmennus, osaamisen kehittäminen ja ryhmätoiminta. Se järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja tukee asiakkaiden sijoittumista työkokeiluun, työhön tai opiskelemaan. Asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijä, kuntoutussuunnittelijat ja -sihteeri, pajaohjaajat sekä projektityöntekijät.

Länsi-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP on Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston, Länsi-Uudenmaan kuntien (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Vihti) sekä Kelan tarjoama palvelukokonaisuus. Palvelu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, jotka työvoimapalvelujen lisäksi tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluja tai kuntoutuspalveluja työllistymisen ja/tai työllistymisedellytysten edistämiseksi.

Työttömien palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus Kirkkonummella

Kunnan kuntouttavan työtoiminnan palvelut on tarkoitettu pitkään työtä vaille olleille henkilökohtaista apua tarvitseville asiakkaille, joiden päämääränä on työllistyminen palkkatyöhön tai hakeutuminen koulutukseen. Kunta kutsuu vähintään 300 päivää työttömänä olleet, 30 vuotta täyttäneet, työmarkkinatukea saavat työttömät heidän tilanteensa arviointia varten Toimariin. Nuorempien aikuisten ja työttömyyden perusteella toimeentulotukea saavien tilanteen arviointi tehdään aikuissosiaalityön osana. Yli vuoden työttömänä olleet kirkkonummelaiset asiakkaat voivat hakeutua arviointiin myös oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä kuntoutusohjaajaan.

Asiakkaan tilanteen arvioinnissa pyritään selvittämään sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, toiminta- ja työkyky sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuudet. Tarvittaessa asiakas lähetetään terveystarkastukseen. Kunnan työllistymis-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja käyttävälle asiakkaalle nimetään ohjauksesta vastaava sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja.

Asiakkaille tehdään aktivointi suunnitelma yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa Toimarissa tai aikuissosiaaliyksikössä. Suunnitelmaa laadittaessa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Muussa tapauksessa suunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta ja/tai muita sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä.

TE-toimisto, Kela ja kunta ohjaavat monialaista tukea tarvitsevat työttömät asiakkaansa monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaiksi. TE-toimiston omavirkailijalle voi myös asiakas itse tehdä aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.

TYP on tarkoitettu asiakkaille, joiden työllistymisen edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan vastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista. TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työtön on

  • saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai;
  • ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kk (alle 25-vuotiaat) tai 12 kk (25 vuotta täyttäneet).

Länsi-Uudenmaan TYP painottuu asiakkaisiin, joiden työttömyys on kestänyt 300–999 päivää (n. 1–4 vuotta).

TYP:ssa palvelutarpeen arvioinnin lähtötietoina voidaan pitää sosiaalityöntekijän tekemää arviota asiakkaan sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta, TE-asiantuntijan tekemä kartoitusta asiakkaan työ- ja koulutushistoriasta sekä Kelan tietoja asiakkaan tilanteesta. Kartoitusjakson aikana selvitetään työllistymisen esteet ja työllistymisen edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet työvoimahallinnon, kunnan, Kelan ja asiakkaan yhteistyönä. Tarvittaessa kukin palveluntarjoaja ohjaa asiakkaan oman organisaationsa muihin palveluihin. TYP:ssa asiakkaalle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, joka kokoaa tarjottavat työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut.

Asiakkuuden päättyminen TYP:ssa ja Toimarissa

Asiakkuus TYP:ssa päättyy kun tarvetta moniammatilliselle yhteistyölle ei enää ole tai, kun moniammatillisella palvelulla ei voida riittävästi edistää asiakkaan työhön kuntoutumista, tai kun se on kestänyt kaksi vuotta. Asiakkuus Toimarissa päättyy muun muassa, kun asiakas on siirtynyt ammatilliseen koulutukseen tai muun tahon järjestämään työllisyyspalveluun, on työllistynyt, tai hänelle on myönnetty pysyvä työkyvyttömyyseläke.

Suunnitelmien tekemisestä, asiakaskriteereistä ja kuntouttavasta työtoiminnasta voi tiedustella TE-toimistosta, kunnan aikuissosiaalityöntekijöiltä ja Toimarin kuntoutussuunnittelijoilta.

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Työttömän palveluopas

TE-palvelut

Ohjaamo

Etsivä nuorisotyö

Omnian työpajat nuorille

Infopankki

Toimarin yhteystiedot

toimisto, Makasiinintie 6, puh. 040 576 8030
vs. johtaja, puh. 0400 277 934
kuntoutussuunnittelija, puh. 040 1269 754

TYP Kirkkonummen yhteystiedot

kunnan sosiaalityöntekijä (20.6. alkaen), puh. 040 5758 214
TE-palveluiden asiantuntija, puh. 0295 040 184