Suosikiksi

Kiireellinen avovastaanotto

Kirkkonummen keskustan terveysaseman kiireellinen avovastaanotto (=ensiapu) on avoinna joka päivä klo 8:00-20:00 (myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä). Osoite: Virkatie 1, puh. (09) 2968 3400.

Jorvin päivystykseen Kirkkonummelaiset voivat hakeutua klo 20:00-8:00.

Masalassa ja Veikkolassa on yleensä arkisin päivällä ns. akuuttiaikoja, joita näillä alueilla asuvien kannattaa tiedustella asemilta ennen hakeutumista keskustan kiireelliseen vastaanottoon. Keskustassa akuuttiaikoja ei ole, vaan kaikki äkillisesti sairastuneet potilaat hoidetaan keskitetysti päivystävän hoitajan tai lääkärin toimesta ilman ajanvarausta.

Kirkkonummelaiset voivat soittaa vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä Terveysneuvonnan numeroon (09) 8710 023 (ppm) tarvitessaan ohjeita sairauksien hoidosta tai hoitoon hakeutumisesta.

Keskustan kiireellisessä vastaanotossa työskentelee päiväaikaan (klo 8-16) 2-3 lääkäriä ja 3-4 hoitajaa. Iltaisin (klo 16 jälkeen) sekä viikonloppuisin ensiavussa on 1 lääkäri ja 2 hoitajaa. Arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin päivystävä lääkäri vastaa myös vuodeosastoistamme. Röntgen ja laboratorio ovat avoinna arkisin virka-aikaan.

Teemme kiireellisessä vastaanotossa hoidon tarpeen arvioinnin, ja tällöin saapumisjärjestys ei välttämättä ole hoitojärjestys. Kiireellisen vastaanoton potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä siten, että esimerkiksi rintakipupotilaan hoito aloitetaan välittömästi ensiavun tarkkailutilassa vaikka jonossa olisi muita aikaisemmin saapuneita. Ambulanssin tuomat potilaat tulevat suoraan tarkkailutilaan erillisen sisäänkäynnin kautta. Tämän vuoksi aulatilassa odottavien ei-kiireellisten potilaiden odotusajat saattavat pitkittyä jos hoitohenkilökunta on kiinni tarkkailun tai vuodeosaston potilaan hoidossa.

Ensiavun aulatila on yhteinen ajanvarausvastaanotoille, röntgeniin ja laboratorioon tulevien kanssa, joten ajoittain tilassa on ruuhkaa ja istumassa olijoita kutsutaan sisään eri huoneisiin.

Pyrkimyksenämme on antaa laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa kuntalaisille äkillisen sairastumisen kohdatessa. Kehitämme toimintaamme ja teemme tarvittaessa muutoksia. Tietoa kehittämiskohteista saamme mm. potilasturvallisuuden seuraamiseksi käyttämästämme HaiPro-vaaratilanteiden raportointiohjelmasta sekä asiakaspalautteiden ja -kyselyiden avulla.

Terveyskeskustasoinen yöpäivystys Jorvissa kello 20:00 – 08:00.

  • Jorvin sairaalassa toimii yhteispäivystys, joka antaa sekä terveyskeskustasoista että erikoissairaanhoidon päivystyspalvelua.
  • Tulopisteessä hoitaja arvioi tarvittaessa lääkäriä konsultoiden tarvitseeko potilas hoitoa terveyskeskuksen vai erikoissairaanhoidon puolella.
  • Jorvin päivystyksen osoite on Turuntie 150, Espoo ja puh. 09 - 471 83300.

Lasten päivystyksellä omat tilat

  • Jorvin lastentautien päivystyksessä toimivat sekä lasten terveyskeskuspäivystys että erikoissairaanhoidon päivystys. Tilat sijaitsevat erillään aikuisten päivystyksestä.
  • Päivystyksen vastaanotossa toimiva hoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa lapsen joko terveyskeskuspäivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen lapsen oireiden ja voinnin mukaan. Lasten päivystyksen tiloissa on kuusi seurantapaikkaa, joissa lapsen vointia voidaan seurata pidemmän aikaa ja näin voidaan välttää lyhyet osastohoitojaksot. Päivystyksessä on myös ajanmukainen eristystila ilmaeristyksineen vakavien infektioiden hoitamiseen.
  • Jorvin lastenpäivystys on tarkoitettu kirkkonummelaisten lasten käyttöön vain kiireellisissä sairaustapauksissa. Muina aikoina lasten sairaudet hoidetaan joko omalääkärin vastaanotolla tai Keskustan terveysaseman päivystyksessä.

Jos sairastut yöllä, toimi seuraavasti:

  • Jos kyseessä on hätätapaus, soita ambulanssi puhelinnumerosta 112. Hätätapauksia ovat esimerkiksi vakavat onnettomuudet, kova rintakipu tai äkillinen toispuolihalvaus.
  • Voiko asia odottaa aamuun? Useimmat yöllä alkaneet oireet voivat odottaa aamuun, jolloin omalääkäri voi tutkia asian. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi lapsen yöllä alkanut korvakipu tai aikuisen äkillinen selkä- tai olkakipu. Ensiapu lapsen korvakipuun on kipulääke kotona. Kaikki sairauslomatodistukset voivat odottaa aamuun.
  • Jos asia ei voi odottaa aamuun, hakeudu Jorviin yhteispäivystykseen. Yöllä päivystyksessä hoidettavia asioita ovat esimerkiksi ommeltavat haavat, äkillinen vatsakipu tai migreenikohtaus.

Ohjeita oikeasta hoitopaikasta ja itsehoidosta saa ympäri vuorokauden Terveyspalveluiden neuvonnasta puh. (09) 8710 023 .

Päivystyshanke

www.hus.fi/paivystyshanke

Bookmark and Share
Ota kantaa!