Suosikiksi

Koulumatkat

Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyy perusopetuslaissa. Esiopetusta, perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perustuu koulumatkan pituuteen (kilometreinä tai koulumatkaan kuluvana aikana), koulumatkan liialliseen vaarallisuuteen tai koulumatkan liialliseen vaikeuteen tai rasittavuuteen.

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea milloin tahansa. Pääsääntönä on kuitenkin, että ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden koulukuljetushakemukset palautetaan sivistyspalvelukeskukseen koulun alkamissyksyä edeltävän maaliskuun loppuun mennessä.

Koulukuljetusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Seuraavaa syksyä koskevat hakemukset käsitellään touko-kesäkuun aikana, ja niistä tehdään oppilaskohtainen päätös. Kesken vuotta saapuvat hakemukset käsitellään heti niiden saavuttua. Alla olevasta linkistä avautuvan sähköisen hakemuksen voi halutessaan toimittaa kuntaan myös paperipostina.

Koulukuljetushakemukset
Esiopetuskuljetushakemukset

Kevätjuhlapäivän 4.6.2016 kuljetushakemus kuljetusoppilaille

Koulukuljetusten käytännön järjestäminen

Perusopetuslaki velvoittaa kuntaa järjestämään oppilaan opetuksen siten, että koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Jos oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun kuitenkin osoittautuu liian pitkäksi, liian vaaralliseksi tai liian vaikeaksi/rasittavaksi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

Kunnan käytännön koulukuljetusperiaatteista päättää sivistyslautakunta. Koulukuljetusperiaatteet voit lukea tästä: koulukuljetusperiaatteet siv 2.4.2014.

Pääsääntönä on, että kunta myöntää oppilaalle avoimen joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen avoimesta joukkoliikenteestä, sen aikatauluista ja sen toimivuudesta vastaa Helsingin seudun liikenne (HSL).

Sivistyspalvelukeskus järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille, joilla ei ole käytettävissään avointa joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy.

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle. Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta. Itse kuljettavan osuuden pituus on maksimissaan 3 kilometriä (1.-3. vuosiluokkien oppilaat) tai 5 kilometriä (4.-9. vuosiluokkien oppilaat). Esikoulua käyvien oppilaiden koulukuljetus järjestetään myöntämällä huoltajalle saattoavustus, joka on aikuisen sisäisen joukkoliikenteen kuukausilipun suuruinen.

Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja. Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan bussilla ja osan taksilla. On mahdollista, että yhtenä vuonna oppilas käyttää koulumatkallaan bussia ja seuraavana taksia, tai päinvastoin.

Iltapäiväkerhoa käyvälle oppilaalle ei järjestetä iltapäiväkuljetusta. Perusopetuslain tarkoittama maksuton koulukuljetus noudattaa koulun lukujärjestyksen kellonaikoja.

Jos oppilas käy sellaista koulua, johon hänet on otettu ns. toissijaisen oppilaaksioton periaatteella, huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.

Ensimmäisen koulupäivän kulkeminen

Taksia käyttävät oppilaat kulkevat heille osoitetulla tilauskuljetuksella ensimmäisestä koulupäivästä alkaen. Avointa joukkoliikennettä käyttävät oppilaat tarvitsevat matkakortin myös ensimmäisenä koulupäivänä. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla.

Lisätiedot: koulukuljetukset, siviistyspalvelukeskus klo 9.00 - 14.30 puh. 040 1269 299, tai koulujen kansliat:

Yhteystiedot:

Koulu

Koulusihteeri

Rehtori

Gesterbyn koulu

p. 050-5774 797

p. 040-574 3961

Heikkilän koulu

p. 040-1269 308

p. 040-574 3929

Kantvikin koulu

p. 040-1269 313

p. 040-733 0343

Kartanonrannan koulu

p. 050-5774 754

p. 050-327 3734

Kirkkoharjun koulu, luokat 7-9

p. 040-1269 319

p. 040-595 4271

Kirkkoharjun koulu, luokat 1-6

p. 040-1269 326

p. 040-574 3952

Laajakallion koulu

p. 050-3273 228

p. 040-562 0570

Masalan koulu

p. 050-414 0949

p. 040-523 9159

Nissnikun koulu

p. 040-1269 341

p. 040-723 6174

Veikkolan koulu

p. 040-1269 382

p. 040-523 6562

Vuorenmäen koulu

p. 040-1269 335

p. 040-126 9407

Papinmäen koulu

p. 050-577 4797

p. 050-414 3428

sivistystoimi, koulukuljetukset

p. 040-1269 299

Bookmark and Share
Ota kantaa!