Suosikiksi

Perusturvan palvelut ja vastuuhenkilöt

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle, puh. 050 5941749

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, puh. 09 29671

Aikuissosiaalityö

Lastensuojelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Velkaneuvonta

Sosiaaliasiamies

Terveyspalvelut

Tulosalueen vetäjä johtava hammaslääkäri Arja Liinavuori puh. 050 594 2865

Terveydenhoitopalvelut

Vastaanottotoiminta

Suun terveydenhuolto

Työterveyshuolto

Erikoissairaanhoito

Toimintakyvyn tukipalvelut

Sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Koskela, puh 09 29671

Kuntoutuspalvelut

Vammaisten palvelut

Psykososiaaliset palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilä (vs.) hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten , puh. 09 29681

Kotona selviytymistä tukevat palvelut

Ympärivuorokautiset asumis-, hoiva- ja laitospalvelut

Terveyskeskussairaala

Hallintopalvelut

Hallintopäällikkö Kati Kupiainen, puh. 040 126 9642

Sosiaaliasiamies

Potilasasiamies

Järjestöjen tukeminen

Bookmark and Share
Ota kantaa!