Suosikiksi

Sivistystoimen kehittämishankkeet

KELPO -hanke (KEhitetään Laadukasta PerusOpetusta)

Tutustu KELPO -hankkeeseen tästä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Marja-Leena Saarelma
Gsm. 050-414 3428
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Hankkeessa tapahtuu:

KELPO -hankkeen koulutustilaisuudet.

Hankkeen esittely PowerPoit -esityksenä

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

KUUMA –kunnat, tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena

Lisää aiheesta täältä.

Kirkkonummen kunnan sivistystoimi on mukana KUUMA –kuntien Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena –kehittämishankkeessa. Hankkeella tavoitellaan yhteistyössä rakenteellisia muutoksia, pedagogista oppimisympäristöä, osaamisen kehittämistä ja nykyaikaista laitekantaa oppimisen tueksi.

Lisätietoja:

Antti Sankala
Sivistystoimen TVT –suunnittelija, Kirkkonummi
Kuuma kunnat, TVT –kehittämishanke
+358405154975
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Länsi-Uudenmaan Osaava-hanke


Länsi-Uudenmaan Osaava-hanke on Kirkkonummen, Karkkilan ja Lohjan yhteinen osaamisen kehittämisen hanke. Hankkeessa pyritään entistä suunnitelmallisemman ja tarvelähtöisemmän koulutustarjonnan avulla peruskoulujen ja lukioiden henkilöstön osaamisen lisäämiseen. Lisäksi yhteistyössä pohditaan osaamista tukevien rakenteiden vahvistamista ja etsitään uusia tapoja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen.
Osaava-ohjelma on valtakunnallinen Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 käynnistämä opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävä ohjelma. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittämistä palvelevien rakenteiden luominen ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen paikallisina ja alueellisina verkostoina.

Bookmark and Share
Ota kantaa!