Suosikiksi

Etsivän nuorisotyön toteuttaminen Kirkkonummen kunnassa

Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava viranhaltija on nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja p. 040 588 4925 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Etsivästä nuorisotyöstä vastaa kirkkonummelaisten ruotsinkielisten nuorten osalta SVEPS ja suomenkielisten nuorten osalta Omnia.

Yhteystiedot:

SVEPS
Kenttäkoordinaattori Sabina Öhman,
p. 050 555 9126 sabina.ohman(at)sveps.fi

OMNIA
Etsivä nuorisotyöntekijä Jani Suomalainen,
p. 043 824 3701 jani.suomalainen(at)omnia.fi


Etsivän nuorisotyön päivystyspuhelin p. 043 824 3453
päivystyssähköposti: etsivanuorisotyo(at)omnia.fi


Jani Suomalainen palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita seuraavasti:

 • tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00
  Omnian Kirkkonummi, Purotie
 • maanantaisin klo 8.00 – 16.00
  Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa
 • keskiviikkoisin klo 8.00 – 16.00
  Veikkolan nuorisotilassa


Ohjaajaa voi tavata myös muussa sovitussa paikassa. Ohjaaja liikkuu tarvittaessa nuorten luo ja on yhteistyökumppaneiden käytössä sovittaessa.

InfoOmnian yhteystiedot:

https://www.omnia.fi/web/infoomnia

Tietojen luovutus

Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten edellyttää lähtökohtaisesti nuoren antamaa suostumusta. Nuori voi myös itse hakeutua etsivän nuorisotyön pariin.

Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten, jos kyseessä on:

 • perusopetuksen päättävä nuori, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin (tietojen luovuttajana on opetuksen järjestäjä, perusopetuksen oppilaanohjaajat)
 • nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää opinnot ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa (tietojen luovuttajana on koulutuksen järjestäjä)
 • nuori, joka alle 25-vuotiaana vapautetaan varusmies- ja siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen (tietojen luovuttajana on puolustusvoimat tai siviilipalvelukeskus).

Nuoren tiedot voidaan jättää luovuttamatta, jos viranomainen arvioi käytettävissä olevien tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole palvelujen ja muun tuen tarpeessa. Tietoja ei luovuteta myöskään sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain (417/2007) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

Tietosuojaseloste

Kirkkonummen kunnan nuorisotoimi vastaa rekisterinpitäjänä nuoren henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä. Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteristä laadittu tietosuojaseloste on nähtävänä Kirkkonummen kunnan nuorisotoimessa.

Tietosuojaseloste (pdf)

Bookmark and Share
Ota kantaa!