Suosikiksi

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksessa lapsi kehittyy ja oppii sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa leikin ja toiminnan avulla. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen.
Varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on lapsuuden vaaliminen, lapsen mielikuvituksen, leikin ja luovuuden ymmärtäminen. Lasta tuetaan aktiivisena toimijana hänen oman äidinkielensä, uskontonsa, kulttuurinsa ja vakaumuksensa mukaisesti.

Arvostamme kasvatuskumppanuutta, jossa huolehditaan yhdessä perheen kanssa lapsen turvallisesta kasvuympäristöstä myönteisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Vanhempien ja henkilökunnan tasavertaisessa vuorovaikutuksessa molempien osapuolten kokemuksia, näkemyksiä ja asiantuntemusta kuullaan ja hyödynnetään lapsen parhaaksi. Yhteistyöhön osallistuvat myös muut perheitä tukevat tahot.

Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf-tiedosto)

Bookmark and Share
Ota kantaa!