Suosikiksi

Erityisruokavaliot varhaiskasvatuksessa ja kouluilla

Erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä mm. kehittää lapsen maku- ja ruokatottumuksia. Ruokailu on osa varhaiskasvatuksen oppilashuoltoa ja samalla osa kasvatus- ja opetustyötä. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen lapselle tarjotaan tarvittaessa sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon.

Varhaiskasvatuksen (päiväkoti ja perhepäivähoito) allergiaohjeet vastaavat valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä jolloin elimistön sietokyky vahvistuu. Näin päästään nopeammin kohti parempaa allergiaterveyttä; allergiaoireet lievittyvät, turhat välttämisruokavaliot päästään purkamaa nopeammin ja lapsen ruokavalio monipuolistuu ja ruoanlaitto helpottuu. Toimintamalli vaatii asennemuutosta ja harjoittelua.

Lisätietoja päivähoidolle/ruokapalvelulle lapsenne ruokarajoituksista

Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Todistus toimitetaan päiväkodinjohtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle. Päiväkodinjohtaja/perhepäivähoidon ohjaaja toimittaa lääkärilausunnon myös neuvolan terveydenhoitajalle. Näin pyrimme osaltamme varmistamaan, ettei lapsenne ravitsemustila vaarannu.

Erityisruokavaliot ilmoitetaan mieluiten sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittaminen ja todistusten toimittaminen on huoltajien vastuulla lapsen aloittaessa päivähoidossa tai siirtyessä yksiköstä toiseen.

- Erityisruokavaliotiedot päivitetään vuosittain syyslukukauden alussa. -
- Lääkärintodistukset erityisruokavaliosta toimitetaan sähköisen ilmoituksen liitteenä.
- Ruokavaliomuutoksista huoltajien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisellä lomakkeella joka menee sähköisesti päiväkodinjohtajelle ja keittiöön. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa päiväkodinjohtajalle.

Erityisruokavaliot


- Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus jonka voi liitttää sähköiselle lomakkeelle.
- Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes ja keliakia) terveydenhoitajan ilmoitus sähköisellä lomakkeella riittää.
- Laktoosi-intoleranssin osalta todistus tarvitaan vain täysin laktoosittomaan ruokavalioon, koska ruoka on vähälaktoosista.


Ruoka-aineallergiat

Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaisesti ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on todettu aiheuttavan lapselle siinä määrin haittaa, että niiden pitäminen poissa myös päiväkotiruokailusta on perusteltua. Lievää oireilua aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää.

Lievänä oireiluna pidetään:
• suun kutinaa tai kirvelyä
• turvotuksen tunnetta ilman hengitysvaikeuksia
• ihon punotusta

Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tulee edelleenkin välttää ja altistukset /kontrollit suoritetaan sovitusti sairaalassa tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mikäli lapsellasi on ruoka-allergia, eikä teitä ole ohjeistettu miten dieetti puretaan, ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi. Voimakkaita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat huomioidaan päivähoidossa entiseen tapaan.

Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden toimintavuoden kerrallaan. Näin siksi, että ruoka-allergiat usein häviävät lapsen kasvaessa. Tavoitteena on, että kouluikään mennessä rajoitukset on asianmukaisesti purettu.

Laktoosi-intoleranssi on harvinainen alle kouluikäisillä lapsilla. Kirkkonummen ruokapalvelun tarjoama ruoka on vähälaktoosista. Täysin laktoosittomaan ruokavalioon tarvitaan lääkärintodistus.

Vanhempien ilmoitus riittää, kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota. Tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota. Ilmoituksen voi lähettää sähköisellä lomakkeella tai sen saa päiväkodista/ keittiöhenkilökunnalta.
internetsivuilta.


Tarvittaessa lapsenne ruokavalion toteutuksesta voidaan järjestää neuvottelu hoitosuhteen alkaessa. Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään valtakunnallisten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti.

http://www.allergiaterveys.fi/fi/etusivu.html
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kol00215

Linkki sähköiselle erityisruokavalioiden ilmoituslomakkeelle

1/2016 Allergiatyöryhmä

Erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus varhaiskasvatuksessa

Erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus kouluissa

Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa koulun kasvatus- ja opetustyötä. Kirkkonummen kunnan peruskouluissa sekä lukioissa oppilaalle tarjotaan tarvittaessa sairauden vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. Koulussa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa ravitsemusterveydellisistä syistä. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota.

Erityisruokavaliot ilmoitetaan mieluiten sähköisellä lomakkeella.
- Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus.
- Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes ja keliakia) terveydenhoitajan ilmoitus keittiöön riittää.
- Laktoosi-intoleranssin osalta todistus tarvitaan vain täysin laktoosittomaan ruokavalioon, koska kouluruoka on vähälaktoosista.
- Erityisruokavaliotodistukset toimitetaan mieluiten sähkisellä lomakkeella ja sen liitteeksi liitettävällä todistuksella.
- Vanhemmat informoivat itse opettajaa.
- Mahdollisista ruokavaliomuutoksista vanhempien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisesti lomakkeella joka menee terveydenhitajalle ja keittiöön suoraan. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa ja viedä terveydenhoitajalle ja koulukeittiölle mahdollisimman pikaisesti.
- Erityisruokavaliotiedot päivitetään syyslukukauden alussa

Ruoka-aineallergia
- Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaan ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan siinä määrin haittaa, että niiden pitäminen poissa kouluruokailusta on perusteltua. Lievää oireilua aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää.

Lievänä oireiluna pidetään:

  • suun kutinaa tai kirvelyä
  • turvotuksen tunnetta ilman hengitysvaikeuksia
  • ihon punotusta

- Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden lukuvuoden kerrallaan.
- Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan hoitavan lääkärin / terveydenhoitajan ohjeiden mukaan.

Vanhenpien tekemä sähköinen ilmoitus riittää
- kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota.
- kun kyseessä on rajoitetun ajan (enintään kaksi kuukautta) kestävä ruokavaliokokeilu esim. ruoka-allergiaan liittyen.
- Ilmoituslomakkeen voi täyttää internetisivulla www.kirkkonummmi.fi/erityisruokavalio tai sen voi tulostaa kunnan internetsivuilta ja toimittaa koululle.


Turhan työn välttämiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan keittiöön, mikäli ruoka-allerginen lapsenne ei osallistu esim. loman vuoksi kouluruokailuun.

Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään valtakunnallisten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti.


www.allergiaterveys.fi


3/2013 Allergiatyöryhmä

Erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus kouluissa

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016

Bookmark and Share
Ota kantaa!