Suosikiksi

Mediakasvatus

Media on olennainen osa lasten arkipäivää jo varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kasvattajia kehotetaan ottamaan huomioon teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja seuraamaan lasten mediakulttuuria. Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen ikä ja yksilöllinen kehitysvaihe, tavoitteena oman mediasuhteen ymmärtäminen sekä osallistaminen. Mediakasvatus on pääasiassa aikuisten toteuttamaa kasvatustyötä, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin tai toisiin aikuisiin tavoitteena kasvattaa medialukutaitoisia kansalaisia.

Bookmark and Share
Ota kantaa!