Suosikiksi

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito hoitajan kodissa

Perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päivähoitopalveluja tarvitsevalle. Se tarjoaa lapselle rauhallisen ja kiireettömän kasvualustan pienryhmässä. Leikki ja kotoiset askareet luovat hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen ja opittujen taitojen työstämiseen.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja kasvatuskumppanuus ovat perhepäivähoidon vahvuuksia. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on tasavertainen vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus, rehellisyys ja avoimuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa tuovat jatkumoa lapsen päivään. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoidossa noudatetaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien, sekä mahdollisesti osapäiväisesti koululainen. Esioppilaiden päivähoitoa tarjotaan päiväkodissa.

Perhepäivähoidon ja päiväkotien yhteistyö toteutuu yhteisissä päivähoitoalueen tapahtumissa, koulutuksissa ja juhlissa.
Perhepäivähoidon varahoito on usein järjestetty perhepäivähoitajan lähipäiväkotiin.

Perhepäivähoitajat ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muita hoito- ja kasvatusalan kursseja tai omaavat täydennyskoulutusten ohella pitkän työkokemuksen. Perhepäivähoitajat ovat työsuhteessa kuntaan.

Perhepäivähoidon ohjaaja, perhepäivähoitajan lähin esimies, ohjaa ja tukee perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Perhepäivähoidon hoitomuodot:

Perhepäivähoidon paikkoja voit tiedustella perhepäivähoidon ohjaajilta.

Perhepäivähoidon varahoito:

Lapsen varahoito tapahtuu erikseen lapselle nimetyssä päiväkodissa. Alle 3-vuotiaiden ja heidän sisarusten varahoito tapahtuu Veikkolassa Koskentorin ja Keskustassa Heikkilän päiväkodeissa.

Perhepäivähoidon varahoitopaikat:
  • Heikkilän päiväkoti, Heikkiläntori 3 B
  • Masalan päiväkoti, Hommaksenkuja 2
  • Koskentorin päiväkoti, Pihtakuja 4

Bookmark and Share
Ota kantaa!