Suosikiksi

Osa-aikainen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2016 alkaen niin, että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Kunnat voivat itse päättää, rajoittavatko lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen lain mukaisesti vai tarjoavatko varhaiskasvatusta enemmän kuin laki vaatii. Kirkkonummen kunta on päättänyt rajata lapsen varhaiskasvatusoikeutta varhaiskasvatuslain mukaisesti siten, että jokaisella lapsella on oikeus 20h/vko varhaiskasvatukseen sekä yksityisessä että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ei koske esiopetusajan jälkeen tarjottavaa varhaiskasvatusta.

1) Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen

Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja nykyisillä asiakkailla palvelu jatkuu ennallaan.

2) Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Kun toinen vanhemmista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.
Esimerkiksi
- toisen lapsen hoitaminen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
- työtön työnhakija sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta. Työllistymisen tapahtuessa hoitopaikka osoitetaan välittömästi.
- vanhempi on eläkkeellä
- työ tai opiskelu ei ole kokopäiväistä
- vanhempi on vuorotteluvapaalla tai lomautettuna

3) Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Kun toinen vanhemmista on kotona 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä.
Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 tai 30 tuntia viikossa.
Laajempi oikeus voidaan myöntää myös määräajaksi.
Lapsella on oikeus harkinnanvaraiseen 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:
- vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
- lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia

Laajemman varhaiskasvatusoikeuden hakeminen (yli 20h)

Huoltaja voi hakea harkinnanvaraista laajempaa varhaiskasvatusta (ks. kohta 3 edellä) lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alueen palveluohjaajalle ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa yksityisen varhaiskasvatuksen valvojalle. Hakemuksesta tehdään päätös, joka toimitetaan huoltajalle.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa huoltaja toimittaa päätöksen Kelaan suuremman hoitorahan perusteeksi.

Päätös on määräaikainen ja sitä voidaan tarkistaa kesken toimintavuoden.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen palveluohjaajilta ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvojalta.

Bookmark and Share
Ota kantaa!