Suosikiksi

Katujen ja teiden kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta

Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus

Kunnossapito palvelee kuntalaisia pitämällä kunnan kadut, kevyen liikenteen väylät ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueet kunnossa. Turvalliset ja siistit kadut ovat osa viihtyisää kuntaamme.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa kunkin yksityistien tienhoitokunta.

Kesäkunnossapito

Kesäkunnossapitotöihin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä

  • Kadun rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, valopylväiden ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito
  • Ajoratamerkinnät
  • Keväisin hiekotusmurskeen poistaminen kadun ajoradalta, kevytliikenteen väylältä ja jalkakäytävältä
  • Katuviheralueiden niittotyöt

Talvikunnossapito

Talvikunnossapitotöihin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä

  • Auraaminen
  • Lumen ja polanteen poisto
  • Liukkauden torjunta

Tie- ja katuvalaistus

Kirkkonummen kunta vastaa kunnan alueella yli 8 000 valaisimesta kaduilla, teillä ja puistoissa. Myös lähes kaikki yksityisteiden valaistukset ovat kunnan hoidossa. Uudenmaan ELY-keskus vastaa Kantatie 51:n, Turun moottoritien (Vt1) sekä Upinniementien (Mt. 1191) valaistuksesta.

Valaistusverkosto huolletaan kaksi kertaa vuodessa, yleensä kesän ja syksyn lopussa. Tällöin valot sytytetään alueittain päivällä ja kaikki pimeät lamput vaihdetaan. Joillakin alueilla suoritetaan myös ryhmävaihtoja, jolloin alueen kaikki lamput vaihdetaan. Yksittäisiä lamppuja ei vaihdeta erikseen.

Useimmilla valaistusverkon osilla on käytössä valaistustehon pudotus, jossa yöaikaan sammutetaan joka toinen tai kolmas lamppu. Vaihtoehtoisesti pudotetaan jännitettä, jolloin lamppuja poltetaan alhaisemmalla teholla. Säästötoiminto on päällä klo 23-5 välisenä aikana.

Valaisemattomille tieosuuksille rakennetaan valaistusta määrärahojen puitteissa erillisen ohjelman mukaisesti.

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Ervastintie 2
02400 KIRKKONUMMI
Puh. 09 29671

Kunnossapito