Suosikiksi

Kadut ja tiet

Kaavoitus

Vesihuoltolaitos

Liikenneturvallisuus

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Ajankohtaista – kadut, tiet ja liikenne

Katu- ja tieverkosto pitää sisällään monenlaisia väyliä (mm. ajoradat, pyörätiet, jalkakäytävät), rakenteita (mm. reunakivet, tukimuurit, kaiteet, istutukset) ja laitteita (mm. valaisinpylväs, liikennemerkit, ajohidasteet). Kunnallistekniikan investointipalvelut suunnittelevat ja rakentavat, kunnossapitopalvelut ylläpitävät ja hoitavat. Kunnallistekniikka huolehtii myös puistojen ja virkistysalueiden rakentamisesta ja huollosta, tietoa näistä saa Liikunta ja ulkoilu-osiosta.

Kunnan alueen tieverkosto käsittää katuja ja teitä, jotka ovat kolmen osapuolen ylläpidossa: valtio, kunta sekä yksityiset tiekunnat. Valtion maantiet kunnan alueella löytyvät oheisesta linkistä. Kunnan kadut sijaitsevat asemakaava-alueilla mm. keskustassa, Masalassa, Veikkolassa ja Kantvikissa. Yksityistiet sijaitsevat haja-asutusalueilla.

Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennushankkeet:

Kunnallistekniikka sisältää:

  • Kadut ja kevyen liikenteen väylät, puistoraitit
  • Vesihuolto, lukuun ottamatta vesilaitoksen omat hankkeet
  • Katu- ja tievalaistuksen
  • Liikenteenohjauksen ja liikennemerkit
  • Liikunta- ja virkistysalueet

Jokaiselle vuodelle laaditaan käyttösuunnitelma, jonka palvelutuotannon lautakunta hyväksyy vuosittain. Käyttösuunnitelma ohjaa sekä suunnittelua että rakentamista.

Liikenteenohjaus ja liikennemerkit

Liikenteenohjaus

Tieliikennelain mukaan liikenteen ohjauslaitteita ovat liikennemerkkejä, liikennevaloja, liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettua muuta laitetta tai tiemerkintää. Liikenteen ohjauslaite asettuu velvoittavuudessaan liikennesääntöjen edelle ja liikennevalot muiden ohjauslaitteen edelle.

Ajoneuvolla liikenteessä liikkuvan velvollisuuksiin kuuluu liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden tunteminen. Merkkien ja ohjauslaitteiden tunnistaminen on tarpeellista myös jalankulkijoille.

Kunnan alueella olevista liikennevaloista vastaa kunta.

Luvan tilapäiseen liikennejärjestelyyn antaa katujen osalta kunta (kunnossapito(at)kirkkonummi.fi) ja yleisen tien osalta Uudenmaan ELY-keskus.

Liikennemerkit

Katualueilla, toreilla ja muilla liikennealueilla liikennemerkeistä vastaa kunta, kun taas yleisillä teillä ELY-keskukset ja yksityisillä teillä tienhoitokunta.

Liikennemerkkialoitteet

Kunnan katuihin liittyvät liikennemerkkialoitteet tulee toimittaa tällä lomakkeella. Liikennemerkkialoitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ne valmistelee suunnitteluinsinööri. Käsittelyaika on useita viikkoja, pisimmät ajat saattavat olla muutaman kuukauden.

Yksityisteiden osalta aloitteet tulee toimittaa Päivi Sippolalle (etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi).

Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden osalta aloitteet tehdään Uudenmaan ELY-keskukseen

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Ervastintie 2
02400 KIRKKONUMMI

Kuntatekniikkapäällikkö
Eero Vartiainen

Maarakennusmestari
Juha Leppänen

Rakennuttajainsinööri
Ari Luomala

Suunnitteluinsinööri
Suvi Kylmänen

Suunnitteluavustaja
Ilmari Sandell

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa