Suosikiksi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat liitteineen julkaistaan ennen kokousta ja mahdollisesti ennakkotietoa päätöksistä yleensä kokousta seuraavana päivänä. Tällöin pöytäkirjat ovat vielä tarkastamattomia. Tarkastuspäivämäärä mainitaan pöytäkirjan kansilehdellä, jonka jälkeen ne julkaistaan tarkastettuna.

Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, henkilörekistereitä tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista. (Julkisuuslaki (621/1999), Henkilötietolaki (523/1999), Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000), Potilaslaki (785/1992), Laki julkisista hankinnoista (348/2007), Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004))

Lisätietoja
Toimielimen esityslistasta ja pöytäkirjasta saa tietoja myös toimielimen sihteeriltä tai ko. pykälän valmistelijalta sekä kirjaamosta. Jos et löydä pöytäkirjaa tai esityslistaa internetistä, ota yhteyttä toimielimen sihteeriin. Yhteystiedot allaolevassa listassa.

Kuulutus

(asianumero 141/00.00.01/2013)

Kirkkonummen kunnan toimielinten pöytäkirjat pidetään vuonna 2017 yleisesti nähtävinä seuraavasti:

Toimielin/sihteeriPöytäkirja asetetaan nähtäväksi

Kunnanvaltuusto/Gunnel Ekström
puh.040 7583646

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kunnanhallitus/Anu Karkinen
puh.040 1269670

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Konsernijaosto/Ritva Ikkelä
puh. 040 736 7324

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Henkilöstöjaosto/Ulla Väyrynen
puh. 040 1269 117

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Sivistyslautakunta/Eeva Viitala
puh. 040 551 8374

kokousta seuraavana keskiviikkona
sivistyspalvelut, kunnantalo, 3. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta/Tiina Koivisto
puh. 050 413 7439

kokousta seuraavana keskiviikkona
sivistyspalvelut, kunnantalo, 3. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta/ Mikael Flemmich
puh. 040 733 0264

kokousta seuraavana keskiviikkona
sivistyspalvelut, kunnantalo, 3. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Nuorisolautakunta/Pia Kärkkäinen
puh. 040 126 9404

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
nuorisopalvelut, kunnantalo, 3. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Liikuntalautakunta/Risto Rossi
puh. 040 753 8906

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
liikuntapalvelut, kunnantalo, 3. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Perusturvalautakunta/Kati Kupiainen
puh. 040 126 9642

kokousta seuraavana tiistaina
palvelupiste, kunnantalo, 1. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Yhdyskuntatekniikan lautakunta/Mia Lundström
puh. 040 1269 254

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
yhdyskuntatekniikan toimisto, kunnantalo, 2. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Rakennus- ja ympäristölautakunta/
Susanne Träskelin-Vallius
puh. 040 126 9261

kokousta seuraavan viikon torstaina
palvelupiste, kunnantalo, 1. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Palvelutuotannon lautakunta/Kia Forsell
puh. 040 1269 262

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
yhdyskuntatekniikan toimisto, kunnantalo, 2. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto/Elina Kasteenpohja
puh. 050 5384957

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
yhdyskuntatekniikan toimisto, kunnantalo, 2. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Eerikinkartanon johtokunta/Kia Forsell
puh. 040 126 9262

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
yhdyskuntatekniikan toimisto, kunnantalo, 2. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Keskusvaalilautakunta/ Miikka Väinölä
puh. 040 536 1592

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Tarkastuslautakunta/Krister Rehn
puh. 0500 816 446

tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä
kirjaamo, kunnantalo, 4. krs
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kunnan viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä pidetyt pöytäkirjat tai päätökset ovat yleisesti nähtävinä päätöksen tekemistä seuraavana maanantaina viranhaltijan virantoimituspaikassa.

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun viranhaltijoiden tekemät lupapäätökset pidetään nähtävillä päätöksen tekemistä seuraavana tiistaina.

Jos edellä mainitut päivät sattuvat pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuna, ovat pöytäkirjat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

Edellä sanottu ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Kirkkonummella 12.4.2016

Kunnanhallitus

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Kokouskalenteri/Möteskalender

Toukokuu/Maj 2017

2.5. (ti)
Kunnanhallitus/Kommunstyrelse klo/kl 17.00

8.5.
Konsernijaosto/Koncernsektion klo/kl 17.00

11.5.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta/Samhällstekniska nämnden klo/kl 17.00

15.5.
Kunnanhallitus/Kommunstyrelse klo/kl 17.00

16.5.
Eerikinkartanon johtokunta/Direktionen för Eriksgård klo/kl 18.00

16.5
Rakennus- ja ympäristölautakunta/ Byggnads- och miljönämnden klo/kl. 17.00

17.5.
Sivistyslautakunta/Bildningnämnden klo/kl 18.00

Henkilöstojaos/Personalsektion klo/kl. 17.30

18.5.
Palvelutuotannon lautakunta/Nämnden för serviceproduktion klo/kl 16.30
Liikuntalautakunta/Idrottsnämnden klo/kl. 17.30

24.5.
Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta/ Fullmäktiges beredningskommitté klo/kl 17.00
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden kl 18.00

29.5.
Kunnanvaltuusto (vanhan valtuuston viimeinen kokous) / Kommunfullmäktige(den gamla fullmäktiges sista möte) klo/kl 18.00

31.5.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta klo 18.00
Perusturvalautakunta/Vård- och omsorgsnämnden klo/kl. 18.00
Nuorisolautakunta/Ungdomsnämnden klo/kl. 18.00

Kesäkuu/Juni 2017

Uusi valtuustokausi alkaa./Den nya fullmäktigeperioden inleds.

5.6.
Kunnanhallitus/ Kommunstryrelse klo/kl 17.00

12.6.
Kunnanhallitus/ Kommunstyrelse klo/kl 17.00

15.6.
Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta/ Fullmäktiges beredningskommitté klo/kl 17.00

19.6.
Kunnanvaltuusto (uuden valtuustokauden 1. kokous)/ Kommunfullmäktige (den nya fullmäktiges första möte) klo/kl 18.00

Heinäkuu/Juli 2017

Elokuu/Augusti 2017

23.8.
Henkilöstöjaos/Personalsektion klo/kl. 17.30

Syyskuu/September 2017

20.9.
Henkilöstöjaos/Personalsektion klo/kl. 17.30

Lokakuu/Oktober 2017

11.10.
Henkilöstöjaos/Personalsektion klo/kl. 17.30

Marraskuu/November 2017

15.11.
Henkilöstojaos/Personalsektion klo/kl. 17.30

Joulukuu/December 2017

13.12.
Henkilöstöjaos/Personalsektion klo/kl. 17.30