Suosikiksi

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttopalveluiden tarkoitus on edistää ja tukea Kirkkonummella asuvien maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuutto voi johtua mm. työn, opiskelun, avioliiton, pakolaisuuden tai paluumuuton vuoksi ja se voi olla tilapäistä tai pysyvää, jolloin oikeudet eri palveluihin voivat olla erilaiset.

Kirkkonummen kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2012-2016 sisältää suunnitelmat kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Ohjelma sisältää myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen sekä syrjinnän ehkäisemisen.

Sivulla on koottu kunnan tuottamia maahanmuuttajapalveluja:

Linkit muiden palveluntuottajien sivuille ja vapaaehtoisjärjestöjen sivuille oikeassa laidassa.

Ota kantaa!