Suosikiksi

Kirkkonummen Liikkuva koulu -hanke

Kirkkonummen Liikkuva koulu hankkeen -sivusto on tarkoitettu liikuntapalveluiden koordinoimien liikunnallisten koulutusten, kilpailuiden ja tapahtumien yhteyslinkiksi kouluille. Koulujen liikunnallistamisen apuna toimivat liikuntapalveluiden lisäksi paikalliset urheiluseurat. Lisäksi jäävuorot kouluille ja päiväkodeille löytyvät tältä sivulta. Liikuntapalvelut on mukana myös terveyden teemavuosissa, jotka toteutetaan Kirkkonummella moniammatillisen työryhmän avustuksella. Vuosien 2013-2015 teemana oli Unta palloon.

Hankevuodet 2013-2016

Kirkkonummen liikuntapalvelut on saanut myös syksylle 2015 valtion avustusta lasten ja nuorten kehittämishankkeelleen. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa koulujen sekä nuorisotilojen toimintaympäristöön liikunnallista toimintakulttuuria erilaisten toimintojen avulla yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalveluiden, perusturvan kouluterveydenhuollon, opetustoimen sekä paikallisten seurojen kanssa. Kirkkonummen hankkeessa korostetaan liikuntakoulutusta, jonka kautta liikunnan tietoutta ja toteutusta juurrutetaan suoraan käytäntöön, lähelle lapsia ja nuoria. Hankkeesta vastaa vapaa-aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari.

Toteutuneita toimintoja hankevuosien aikana ja eritoten syksyllä 2015:

  • Olemme kouluttaneet välituntiliikunnan ohjaajia eli Välkkäreitä vuosiluokkien 4-6 oppilaista. Syksyllä 2015 mukana jo 8 koulua: Vuorenmäki, Kirkkoharjun ala- ja yläkoulu, Kartanonranta, Kantvik, Heikkilä, Winellska skolan ala- ja yläkoulu, Karuby skolan ja Bobäcks skolan.
  • 28 suomen- ja ruotsinkielistä iltapäiväkerho-ohjaajaa ovat saanet ideoita ohjatakseen liikunnallisia pelejä ja leikkejä omissa toimintaympäristöissään. Kouluttajana liikuntapalveluissa työskentelevä erityisryhmien liikunnanohjaaja.
  • Liikunnalliset toiminnot nuorisotiloilla -koulutus järjestettiin nuorisotiloilla erityisryhmien liikunnanohjaajien toimesta kesäkuussa 2015.
  • Syyskuussa käynnistyi pilottikokeiluna terveydenhoitajan kutsukerhona ns. MOTO-kerho vähän liikkuville lapsille Kirkkoharjun alakoululaisille. Kerhoa ohjaa liikuntapalveluissa työskentelevä erityisryhmien liikunnanohjaaja.
  • Joulukuussa 2015 kouluterveydenhoitajien kanssa kuuntelemme Vantaan kouluterveydenhoitajan Satu Forsströmin ajatuksia Liikkuvasta koulusta kouluterveydenhoitajan näkökulmasta.
  • Koulujen opettajille sekä iltapäiväkerho-ohaajille järjestettiin loppuvuodesta 2015 eri alueilla KIN-BALL -koulutusta ja samalla osallistuvat tahot saivatt omakseen KIN-BALL -pallon sekä ohjeet toiminnan käynnistämiseksi.
  • Päivitämme lajiesittelylistaa sekä tarjoamme mahdollisuuden osallistua seurojen kanssa yhteistyössä järjestettyihin koululaiskilpailuihin.
  • Nuorisotiloilla on tarjolla avoimia höntsävuoroja Veikkolassa, Gesterbyssä sekä Masalassa.
  • Lisäksi kolmesta alueellisesta Liikkis -pisteestä on mahdollisuus lainata erilaisia liikuntavälineitä koulujen, iltapäiväkerhojen, nuorisotilojen sekä paikallisten liikuntayhdistysten käytettäväksi. Katso Liikkis-pisteiden info www.kirkkonummi.fi/liikuntajaulkoilu/kirkkonummenliikkuvakoulu/liikkis

Koululaiskilpailut 2016 sekä lajiesittelylista

Liikuntapalvelut ja paikalliset liikuntayhdistykset tekevät yhteistyötä mm. koululaiskiplailujen sekä lajiesittelylistan muodossa. Klikkaamalla liitetiedostoja näette vuoden 2016 kisat sekä lajiesittelyt, joita koulut voivat maksutta tilata koululle.

Koululaiskisat (pdf) (päivitetään kevään 2016 aikana)

Lajiesittelylista (pdf) (päivitetty 27.10.2015)

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Sivua päivittää

vapaa-aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari
p. 040-1269 625