Suosikiksi

Olen vierelläsi –valokuvanäyttely Kirkkonummen pääkirjastossa 8.3.-1.4.2017

Omaishoitajien ja mielenterveysomaisten arjesta kertova Olen vierelläsi -valokuvanäyttely on maaliskuun ajan esillä Kirkkonummen pääkirjastossa.

Valokuvaaja Satu Kemppaisen kuvat ovat hetkiä viiden eri omaishoitoperheen elämästä, joissa joko äiti, isä, aviopuoliso tai sisarus toimii perheenjäsenensä hoitajana. Yhteistä kaikille on vastuunkanto sekä huoli hoidettavasta läheisestään.

Samalla, kun näyttely tuo esiin perheiden arkea, se herättää keskustelua omaisten asemasta laajemminkin. Kuvista ilmenee omaishoitajan työn vaativuus ja sitovuus. Siitä huolimatta osa hoitajista ei saa lainkaan omaishoidon tukea. Esimerkiksi mielenterveysomaisia ei usein tunnisteta, ja heistä ainoastaan muutama prosentti on tuen piirissä. Omaishoitoa kehitettäessä on tärkeää tunnistaa myös mielenterveysomaiset ja taata tukea ja palveluja kaikille omaishoitajille.

Valokuvanäyttely on tuotettu osana kehittämishanke Opastavaa, jota Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto koordinoivat yhteistyössä. Opastava-hanke kehittää omaishoitoperheiden palveluja ja tukimuotoja yhteistyössä omaisyhdistysten, omaishoitajien ja palveluntarjoajien kanssa. Opastava toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Lisätietoja: www.finfami.fi ja olenvierellasi.com.

Bookmark and Share
Ota kantaa!