Suosikiksi

Gesterbyn koulu

Koulussamme on oppilaita vuosiluokilta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan ja oppilaita noin 400. Koulumme sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä noin 1,5 km etäisyydellä Kirkkonummen keskustasta.

Painotamme toiminnallisen ruotsin kielen oppimista kielikylpyluokilla.

Opetuksen tavoitteena on hyvä perustietojen ja -taitojen hallinta sekä opitun soveltaminen. Monipuolisten työtapojen ja kannustavan ilmapiirin avulla edistämme oppilaan myönteistä opiskeluasennetta.

Tuemme oppilaan sosiaalista kasvua ja korostamme hyvien käytöstapojen merkitystä. Olennaista on toisten ihmisten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Kannustamme huomaamaan hyvän sekä itsessämme että toisissamme. Lukuvuoden 2016-2017 teemana on "Ilo oppia, leikkiä, liikkua, koodata, pohtia, tutkia yhdessä - tillsammans!".

Bookmark and Share
Ota kantaa!