Favorit

Förberedelserna för jubileumsåret Finland 100 i Kyrkslätt

Det självständiga Finland fyller 100 år år 2017.Det är ett stort år för Finland, som i enlighet med temat byggs upp tillsammans. Jubileumsåret lever i hela Finland under hela år 2017 och man granskar både Finlands självständighetssekel, nuläget och framtiden.

Hundraårsjubileet firas också i Kyrkslätt. Vi kommer att se både riksomfattande evenemang, kommunens egna festligheter och program planerade och genomförda av aktörer i Kyrkslätt.

Projektet Finland 100, som tillsatts av Statsrådets kansli, ansvarar för jubileumsåret på riksomfattande nivå. För genomförandet på olika håll i Finland ansvarar landskapsförbunden och de stora städerna. Nylands Förbund koordinerar projekt och finansiering i kommuner på förbundets område.

Jubileumsårets program byggs upp tillsammans

Jubileumsårets program består av självständiga projekt som genomförs av olika aktörer. I enlighet med jubileumsårets tema ”tillsammans” ska programprojekten bekräfta samhörighetskänslan.

För Kyrkslätts kommuns del koordineras jubileumsförberedelserna av en arbetsgrupp.

Följ med jubileumsårets framskridande, informationskällor

Du kan också genomföra ditt eget projekt och söka samarbetsparters över kommungränserna. Bekanta dig med förutsättningarna för programmet Finland 100 och vaska fram samarbetsmöjligheter ur ditt eget nätverk.

Grundläggande information gällande temaåret Finland 100 på ett riksomfattande plan finns på jubileumsårswebbplatsen: www.suomifinland100.fi

På Nylands förbunds webbplats finns viktig information för Kyrkslätt: www.uudenmaanliitto.fi/suomi100.

Finland 100 i Nyland: http://suomi100uusimaa.fi/finland-100-i-nyland/

Projektets Facebook-sidor: Suomi 100 Uusimaa - Finland 100 Nyland

Kyrkslätts Facebook-sidor: Suomi 100 Kirkkonummi - Finland 100 Kyrkslätt

Ytterligare information: Projektkoordinator Susanna Järvenpää, tfn 050 414 3524

Bookmark and Share
Ota kantaa!