Suosikiksi

Lietteenkuljetukset Kirkkonummella

HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) on tiedottanut 27.2.2017 päivätyllä kirjeellä muutoksista lietteenkuljetuksessa Kirkkonummella.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 25.1.2007 hyväksynyt HSY:n (silloinen YTV) ja kunnan välisen jätehuollon yhteistyösopimuksen, jolla kunnan vastuu jätehuollon järjestämisestä siirrettiin HSY:lle. Jätelain (646/2011) mukaan myös sako- ja umpikaivolietteen keräys kuuluu siten HSY:n vastuulle.

Lisätietoja: HSY:n asiakaspalvelu puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30-15.30), asiakaspalvelu(at)hsy.fi

Lisää aiheesta HSY:n verkkosivuilla: hsy.fi/sakokaivot

09.03.2017
Bookmark and Share
Ota kantaa!