Suosikiksi

"Kotina Kirkkonummi - Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma"

Luonnos Kirkkonummen ensimmäiseksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi on valmistunut. ”Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma” on julkisesti nähtävillä 2.5.-2.6. välisen ajan ja siitä järjestetään asukastilaisuus Kunnantalon Kirkkonummi-salissa 10.5. klo 18-20 palautteen saamiseksi. Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot eri viranomaisilta, kunnassa toimivilta yhdistyksiltä ja rakennusalan yrityksiltä.

Laadukas rakennettu ympäristö on yksi kunnan vetovoimatekijöistä niin asukkaiden kuin yritystenkin suhteen. Rakennetun ympäristön pitkäjänteinen ja johdonmukainen laadun parantaminen edellyttää tietoista arkkitehtuuripolitiikkaa. Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata rakennetun ympäristön syntymistä, kehittämistä ja säilyttämistä. Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma pyrkii myös herättämään yleistä keskustelua yhteisestä rakennetusta ympäristöstä: sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma koskettaa kaikkia kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja viranomaisia, kunnassa toimivia yhteisöjä ja yhdistyksiä, rakennuttajia, rakentajia ja muita yrityksiä sekä Kirkkonummella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia. He ovat myös vaikuttaneet laajalti luonnoksen laatimisprosessiin mm. kansainvälisen seminaarin, paikkatietokyselyn, arkkitehtuurikasvatushankkeen ja työpajojen välityksellä. Rakennettu ympäristö onkin nähtävä yhteisenä kertomuksena, jonka jatkamiseen jokainen voi osallistua. Tavoitteena on, että Kirkkonummesta voisi näin tulla koti jokaiselle täällä asuvalle ja työtä tekevälle.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen on jatkumoa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiselle ohjelmalle ”Yhteinen metropolimme”. Valmistuessaan se on kuitenkin vasta neljäs kunnallinen ohjelma Uudellamaalla Helsingin, Vantaan ja Lohjan jälkeen.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos löytyy kaavoituksen kotisivuilta >>


Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen (puh. 040-126 9253) ja Seppo Mäkinen (puh. 040-538 9587)

08.05.2017
Bookmark and Share
Ota kantaa!