Suosikiksi

KESKUSTELUTILAISUUS ASUKKAILLE KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄNHOITO-TÖIDEN TOIMENPIDEOHJELMASTA JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMISTA

Kirkkonummen kunnan Luonnonhoito-ja talousmetsäsuunnitelmasta on valmistunut vuosittainen toimenpideohjelma vuosille 2017 – 2019. Toimen-piteet kohdistuvat Volsiin, Pahamäen alueelle sekä Gröndaliin Evitskogin-tien ja Juusjärventien risteyksen lähelle.

Lisäksi on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelmat seuraaville luonnonsuo-jelualueille: Nydalsvikenin metsän, Eerikinkartanon pähkinälehdon ja Volsin lehtojen luonnonsuojelualueet.

Kunta järjestää toimenpideohjelman ja hoito- ja käyttösuunnitelmien esittely- ja keskustelutilaisuuden 09.05.2017 klo 18.00 – 20.30 KIRKKONUMMISA-LI, KUNNANTALO (Ervastintie 2)

Ohjelmat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla osoitteessa http://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista ja niihin voi lähettää palautetta osoitteeseen 10.05.2017 asti

Osoitekenttään merkittävä tunnus ”Hoito-ohjelmat 2017”.

Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut ja ympäristönsuojeluyksikkö

Toimenpideohjelma 2017:

Hakkuut 2017_2019_kartta1 (pdf)

Hakkuut 2017_2019_kartta2 (pdf)

Hakkuut 2017_2019_kartta3 (pdf)

Hoitotyöt 2017_2019Kartta (pdf)

Hoitotyöt 2017_2019Kartta2 (pdf)

Hoitotyöt 2017_2019Kartta3 (pdf)

Kuvioluettelo 2017_2019 toimenpiteet (pdf)

Hoitosuunnitelma:

Eerikinkartanon pähkinälehdon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelm (pdf)

Nydalsvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf)

Volsin lehdot 4 hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf)

18.04.2017
Bookmark and Share
Ota kantaa!