Suosikiksi

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa herkille alueille

LINKKI-hankkeen jätevesineuvontaa kohdennetaan vuonna 2017 pilaantumisen kannalta herkille ranta- ja pohjavesialueille. Kirkkonummella neuvontaa tarjotaan kesällä 2017 Humaljärven ja Vitträskin sekä Långvikin ranta-alueilla.

Asukkaille postia ja neuvontakäynti

Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta sekä kattavan neuvontapaketin.

Neuvojat lähtevät liikkeelle kesäkuun alussa Kirkkonummen Vitträskin ja Svartvikin alueilla. Myöhemmin neuvojat siirtyvät Kirkkonummen Långvikiin. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille.

Lakimuutos muuttaa aikatauluja

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat tulleet voimaan 3.4.2017. Suurin muutos koskee järjestelmien uudistamisen aikataulua. Jatkossa kunnostukset ovat määräaikaan sidottuja vain luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä rannasta, joilla siirtymäaikaa jatkettiin 31.10.2019 asti. Puhdistusvaatimus on voimassa muillakin alueilla, mutta jätevesijärjestelmä kunnostetaan viimeistään vasta muun remontin yhteydessä.

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä, jotka tulee ottaa huomioon järjestelmää uusittaessa tai rakennettaessa.

Pyydä neuvoja LINKKI-hankeen tiimiltä

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 6 000 kiinteistöllä vuodesta 2009. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve Ståhl, Jenny Wikström ja Linnea Skogberg. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä.

Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Neuvojien yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö
019 568 2969
minttu.peuraniemi(at)vesiensuojelu.fi

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

15.05.2017
Bookmark and Share
Ota kantaa!