Suosikiksi

Ensimmäisiä kirkkonummelaisia potilaita siirtynyt Espoon uuteen sairaalaan - siirto on sujunut suunnitelmien mukaisesti

Kuluvan viikon maanantaina alettiin siirtää potilaita Espoon uuteen sairaalaan. Siirtyviä potilaita ovat Kirkkonummen terveyskeskussairaalan potilaiden lisäksi Espoon kaupungin kolmen eri sairaalayksikön potilaat ja Kauniaisten tk-sairaalan potilaat. Tavoitteena on, että potilaat, palvelut ja henkilöstö siirtyvät uuteen sairaalaan 10.3 mennessä.

Noin 20 kirkkonummelaista potilasta siirtynyt uuteen sairaalaan - muille potilaille on järjestänyt muu asianmukainen hoito

Potilaiden siirto Kirkkonummelta Espoon uuteen sairaalaan on toteutunut hyvin ja turvallisesti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, toteaa Kirkkonummen perusturvan johtava ylilääkäri Kaija Hannula. Uuteen sairaalaan on siirtymässä vajaa 20 kirkkonummelaista asiakasta nykyisetä Kirkkonummen omasta sairaalasta. Niille potilaille, jotka eivät enää ole sairaalahoidon tarpeessa, on järjestetty muu asianmukainen hoito joko kotiin tuetusti tai ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen, toteaa perusturvajohtaja Liisa Ståhle.

Sairaalapaikkoja ostetaan jatkossa tarpeen mukaan

Kirkkonummen ja Espoon yhteistyösopimuksen mukaan sairaalapaikkoja ostetaan kirkkonummelaisille tarpeen mukaan, kertoo perusturvajohtaja Liisa Ståhle. Emme ole sidottuja kiinteään paikkamäärään. Kaikki terveyskeskustasoista kuntouttavaa tai akuuttihoitoa tarvitsevat pääsevät hoidon piiriin, tähdentää johtava ylilääkäri Hannula.

Espoon sairaalaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä mm. tk-päivystyksestä, terveyskeskuksesta, Jorvin yhteispäivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta. Kirkkonummella jatkaa edelleen toimintaansa kolme terveysasemaa keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa. Myös tk-päivystys jatkuu entiseen tapaan kunnassa.

Potilaiden hoito Espoon uudessa sairaalassa mahdollistaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet erilaisiin tutkimuksiin, toteaa johtava ylilääkäri Kaija Hannula. Esimerkiksi lääkäri- ja fysioterapeuttipalveluita on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Potilasturvallisuutta lisää myös erikoissairaanhoidon palveluiden läheisyys.

Julkisten liikenneyhteyksien parantamisesta neuvotellaan

Huonot julkiset liikenneyhteydet uuteen sairaalaan on ongelma, toteaa perusturvajohtaja Ståhle. Kunta neuvottelee yhteyksien parantamisesta HSL:n kanssa. Myös Espoo on ilmaissut valmiutensa tukea tässä asiassa Kirkkonummea.

Espoon uuden sairaalan yhteystiedot:

  • info, p. 09 471 59439, avoinna joka päivä klo 6.30-21.30
  • sairaalan ovet ovat avoinna klo 6.30-21.00
  • käyntiosoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo
  • sairaala netissä: www.espoo.fi/espoonsairaala
09.03.2017
Bookmark and Share
Ota kantaa!